Moment voor je testament

A A

Huis, verzameling, geld of auto. Aan wie laat u uw waardevolle spullen na?

Huis, verzameling, geld of auto. Aan wie laat u uw waardevolle spullen na?

Wilt u uw geld nalaten aan een goed doel, uw schilderijen aan een museum of uw klassieke auto aan een vriend? Als u uw vermogen, auto of verzameling wilt nalaten aan een specifiek iemand, moet u daarvoor een testament opstellen bij de notaris.

Persoonlijke spullen verdelen via codicil

De meeste inboedel van uw huis en persoonlijke spullen kunt u verdelen via een codicil: een handgeschreven verklaring, waarin u vertelt aan wie u bepaalde bezittingen nalaat. Hierin kunt u alleen niet vastleggen aan wie u geld, verzamelingen of onroerend goed nalaat. Wie erft er straks uw huis, auto, fiets of verzameling kostbare postzegels? Als u daarover zeggenschap wilt hebben, maakt u een afspraak bij de notaris. Deze kan u waar nodig uitleg geven en uw wensen vastleggen.

Wat gebeurt er als u geen testament opstelt?

Als u geen testament opstelt, erven uw partner (als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft) en uw kinderen automatisch van u. Als u die niet heeft, gaat uw nalatenschap naar uw ouders, broers en zussen. Wilt u bepaalde spullen of een deel van uw erfenis nalaten aan een specifiek persoon, organisatie of doel? Dan is het slim om daarvoor een testament op te stellen. De notaris regelt bij uw overlijden dat dit deel van de erfenis bij deze persoon of organisatie terechtkomt.

Erfbelasting en belastingvrij bedrag

Over alles wat uw erfgenamen erven, moeten ze erfbelasting betalen. Dus ook over de waarde van spullen en auto’s. De Successiewet bepaalt hoeveel iemand belastingvrij mag erven. Laat u bijvoorbeeld in uw testament aan een kleinkind na, dan betaalt deze geen erfbelasting tot een bedrag van € 20.616,- (in 2019). Goede doelen met een ANBI-status erven belastingvrij.

Is het handig om voor uw kostbare bezittingen een testament op te stellen?

Doe de Testamentwijzer