Moment voor je testament

A A

Waardevolle spullen: in codicil of testament?

Waardevolle spullen: in codicil of testament?

Weet u nog dat theekopje waar uw oma altijd uit dronk? Of het klokje dat altijd op het bureau van uw vader stond. Ook uw dierbaren zullen bij sommige spullen meteen aan u denken. Weet u welke spullen dat zijn? Met een codicil of testament zorgt u dat deze dierbare spullen na uw overlijden bij de juiste familieleden en geliefden terechtkomen.

Codicil is een lijst met waardevolle spullens

Een codicil is een makkelijke manier om uw persoonlijke spullen te verdelen. Het is een handgeschreven verklaring, waarin u vertelt aan wie u wat nalaat. Het gaat dan niet om een hele verzameling, maar om spullen die betaalbaar zijn. Bijvoorbeeld een ring of tafeltje. U kunt een keer door uw huis lopen en een lijstje met spullen maken die veel voor u betekenen. Of vraag uw dierbaren wat ze graag willen erven. Zorg dat u de lijst voor het codicil zelf schrijft en ondertekent met uw naam, handtekening en de datum en plaats.

Geldbedragen en verzamelingen in een testament

In een codicil kunt u niet vastleggen aan wie u geld, verzamelingen en onroerend goed nalaat. Daarvoor maakt u een testament op bij de notaris. Hierin kunt u ook vastleggen wie bijvoorbeeld uw auto en fiets krijgt.

Erfbelasting uit nalatenschap laten betalen

De Nederlandse wet bepaalt hoeveel iemand belastingvrij mag erven. Laat u bijvoorbeeld aan een nichtje een bank van € 5.000 na, dan moet ze daarvoor € 900 aan erfbelasting betalen. Vindt u dat ze dit niet hoeft te betalen? Dan kunt u in uw codicil te zetten dat de erfbelasting uit de nalatenschap mag worden betaald.

Laat weten waar u uw codicil bewaart

U kunt uw codicil thuis bewaren. Het nadeel daarvan is dat het codicil gemakkelijk kwijtraakt of dat uw nabestaanden niet weten waar u het bewaart. Daarom kunt u ook het origineel bij de notaris achterlaten en thuis een kopie bewaren. Dit is het meest veilig. Om uw wens uit te voeren is altijd het origineel nodig. Laat uw executeur of erfgenamen weten dat u een codicil hebt opgemaakt en waar u dit bewaart.

Twijfelt u of u een codicil of testament nodig hebt?

Doe de Testamentwijzer