Moment voor je testament

A A

U gaat scheiden. Wat betekent dat voor uw testament?

U gaat scheiden. Wat betekent dat voor uw testament?

Gaan u en uw partner uit elkaar, dan heeft dat vaak gevolgen voor uw testament. Om te voorkomen dat een ex-partner uw bezittingen erft na een scheiding, moet u uw testament aanpassen. Als jullie samen kinderen hebben, is het ook belangrijk om de erfenis en voogdij bij overlijden goed te regelen.

Voogdij bij overlijden regelen

Als u en uw partner uit elkaar gaan, is het handig om langs de notaris te gaan. Hier kunt u onder meer laten aanpassen dat uw ex-partner geen erfgenaam meer is in uw testament. Heeft u met uw ex-partner het gezamenlijk gezag over de kinderen? Dan krijgt uw ex bij uw overlijden automatisch de voogdij over de kinderen. Bij de notaris kunt u een vertrouwd persoon als voogd aanwijzen, voor als de andere ouder ook overlijdt of de voogdij niet op zich kan nemen. Sinds 2014 kunt u de voogdij ook via het gezagsregister bij de rechtbank regelen.

Uw ex-partner uitsluiten van indirecte erfenis

Uw kinderen zijn automatisch uw erfgenamen wanneer u geen partner meer heeft. Hebben ze zelf geen kinderen en overlijden ze, nadat ze van u hebben geërfd? Dan is uw ex-partner hun erfgenaam. Een eventueel overgebleven deel van uw erfenis, erft uw ex-partner van hen en dus indirect ook van u. Als u dat wilt voorkomen, kunt u in uw testament regelen dat deze indirecte erfenis toekomt aan een bepaald persoon of een goed doel. Ook kunt u in uw testament uitsluiten dat uw ex-partner recht heeft op de rente van het vermogen dat uw kinderen van u erven. Als minderjarige kinderen namelijk vermogen hebben, zoals een spaarrekening, hebben ouders recht op de rente daarvan. Dit heet het ouderlijk vruchtgenot.

Erven vanaf 18 jaar of een ouder als bewindvoerder

Wanneer uw kinderen van u hebben geërfd, kunnen ze vanaf hun 18e zelf beschikken over het erfdeel. U kunt ook een bewindvoerder benoemen totdat het kind een bepaalde leeftijd heeft, bijvoorbeeld 27. Deze bewindvoerder kan in overleg met de kinderen bepalen wanneer ze (een deel van) hun erfenis krijgen. Bijvoorbeeld voor hun studie of een eigen woning. Een bewindvoerder kan bijvoorbeeld uw ex-partner zijn of iemand anders.

Eva: “Als ik overlijd, krijgt mijn ex de voogdij over de kinderen”

Eva en haar partner hadden een samenlevingscontract en 2 kinderen. Toen ze uit elkaar gingen, paste ze haar testament aan: “Op het moment dat we ons samenlevingscontract opstelden bij de notaris, lieten mijn partner en ik ook onze testamenten opstellen. Daarin benoemden we elkaar tot erfgenamen. Nadat we uit elkaar gingen, heb ik mijn testament aangepast. Mijn ex-partner erft nu niet meer van mij. Daarnaast heb ik de voogdij over onze kinderen geregeld in het testament. Mijn ex-partner heeft niet het ouderlijk gezag. Daardoor heeft hij bij mijn overlijden niet automatisch de voogdij. In het testament heb ik vastgelegd dat hij bij mijn overlijden wel de voogdij krijgt over de kinderen.”

*Uit privacy-overwegingen is de naam van Eva gefingeerd

Twijfelt u of u uw testament goed heeft geregeld na uw scheiding?

Doe de Testamentwijzer